0475 451852
openingstijden
Meerts Rechtspraktijk

Burgerlijk recht

Wat kunnen we voor u doen?

  • Verbintenissen
  • Onrechtmatige daad
  • Ongerechtvaardigde verrijking / onverschuldigde betaling
  • Aansprakelijkheid
  • Burengeschillen