Uitkering autoverzekering ondanks niet voldoen aan beveiligingsvoorwaarde

Terug

Interpolis stuurt polis niet aangetekend

Samenvatting: Betreft een man uit Wessem, die in hoger beroep bij de Kifid gelijk heeft gekregen. Interpolis wilde zijn Lexus niet vergoeden na diefstal, omdat hij niet aan de polisvoorwaarden had voldaan inzake de beveiligingseisen. Maar die polisvoorwaarde heeft hij nooit ontvangen. Interpolis stuurt nooit polissen aangetekend en dat komt Interpolis duur te staan, want nu moet Interpolis alsnog uitkeren.

Cliënt heeft een “Alles in één Polis” bij Interpolis voor de verzekering van een Lexus RX 450h. Na anderhalf jaar is de auto gestolen. Interpolis heeft dekking voor de diefstal afgewezen, omdat de auto niet was voorzien van een voertuigvolgsysteem, zoals voorgeschreven in de polis.

Cliënt stelt dat hij de polis niet heeft ontvangen. De verzending is per gewone post geschied, omdat Interpolis hiervoor kiest ‘omdat het niet rendabel is om alles aangetekend te versturen’ en dat er zeer zelden iets mis gaat. De Geschillencommissie stelt cliënt in het ongelijk, omdat zij het verhaal van cliënt niet aannemelijk acht.

In hoger beroep oordeelt de Commissie van Beroep van de Kifid dat niet buiten redelijke twijfel is dat het polisblad met vermelding van beveiligings-eisen cliënt heeft bereikt. De Commissie van Beroep merkt op dat een verzekeraar geschillen als hier aan de orde betrekkelijk eenvoudig kan voorkomen, bijvoorbeeld door een polisblad aangetekend te versturen. De Commissie merkt op dat het niet-verlenen van dekking ingrijpende gevolgen kan hebben voor een consument.

De Commissie van Beroep veroordeelt Interpolis over te gaan tot uitkering van het schadebedrag overeenkomstig de toepasselijke verzekeringsvoor-waarden, te vermeerderen met de wettelijke rente etc.
Vonnissen van de Kifid zijn arbitrale vonnissen, maar wel rechtsgeldig en afdwingbaar. Alleen ingeval van een gebrekkige totstandkoming kan bij de normale rechter worden gevraagd om het vonnis te vernietigen. De zaak is dus definitief af.

Interpolis. Glashelder !

Bekijk de uitspraak

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES