De Nationale Ombudsman over een 2CV

Terug

Chassisnummer niet juist in kentekenbewijs
Klacht over de Dienst Wegverkeer (RDW). Verzoeker, die in het bezit was van een zogenoemde "oldtimer" (een Citroën model 2CV4), had na een APK te horen gekregen dat zijn kentekenbewijs moest worden aangepast. De gegevens op het kentekenbewijs stemden niet overeen met hetgeen in het chassis van zijn auto was ingeslagen. Verzoeker verzette zich tegen wijziging, omdat naar zijn mening de authenticiteit van zijn auto en het kentekenbewijs werden aangetast. Bovendien was de auto tot dan toe altijd goedgekeurd. Verzoeker klaagde er onder meer over dat de RDW hem verplichtte het originele kentekenbewijs van zijn oldtimer te laten aanpassen. De Nationale ombudsman overwoog dat omdat in de onderhavige aangelegenheid kentekenbewijs en voertuig niet meer met elkaar overeenstemmen, het algemeen belang vergt dat het kentekenbewijs wordt aangepast aan het voertuig. Tegenover dit algemeen belang stond het individuele belang van verzoeker die stelde dat de aanpassing van het kentekenbewijs aan de authenticiteit van zijn voertuig en het hierop afgegeven kentekenbewijs afbreuk zou doen. De Nationale ombudsman was van oordeel dat het door verzoeker gestelde nadeel van het laten aanpassen van het kentekenbewijs ondergeschikt was aan het algemeen belang dat voertuigen - zonder gebruikmaking van verdere informatie - kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij kwam dat de RDW had aangeboden de eventuele kosten van de aanpassing voor zijn rekening te nemen. De RDW kon zich dan ook in redelijkheid op het standpunt stellen dat verzoeker het kentekenwijs diende aan te laten passen. Van strijd met het redelijkheidsvereiste was naar het oordeel van de Nationale ombudsman dan ook geen sprake. Hij achtte de onderzochte gedraging behoorlijk. Rapportnummer: 2005/0146.
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES