Boek vol tips tegen verkeersboetes

Terug

In 2007 en 2008 heb ik er wel eens aan gedacht om een boek over verkeersboetes te schrijven. Deze gedachte werd omgezet in een concreet voornemen toen ik op bevrijdingsdag telefoon kreeg van een verslaggever van het Algemeen Dagblad. Hij wilde graag een interview met mij voor een nieuwsbericht in het AD. Daarin zouden mijn ervaringen als bestrijder van verkeersboetes naar voren komen met de boodschap dat je niet elke verkeersboete hoeft te accepteren. Immers, sinds enige jaren kom ik in beroep tegen verkeersboetes en heb ervaren dat een controle van een boete heel wel zinvol kan zijn. Uit de aandacht van het AD begreep ik dat er wellicht in bredere zin interesse zal zijn voor mijn ervaring op dit gebied. In dit interview heb ik dan ook besloten en medegedeeld dat ik het boek zou gaan schrijven en dat het in het najaar 2008 zou worden uitgegeven.
De publicatie in het AD leidde tot een aantal radio-interviews en een nieuwsitem in het TV-programma “Hart van Nederland” van SBS 6. Vervolgens kwamen er vragen van geïnteresseerden hoe en wanneer het boek verkrijgbaar zou zijn. De weg was daarmee vrij om direct met schrijven te beginnen. De dag na de media-aandacht heb ik dan ook het voorwoord geschreven. Met de uitgever streef ik ernaar dat het boek in september in de winkels ligt.


BOA gemeente Weert onbevoegd!

In een zaak waarin een cliënte werd beboet door een gemeentelijke opsporingsambtenaar heb ik de bevoegdheid van de ambtenaar onderzocht. De officier van justitie is het met mij eens dat deze BOA helemaal niet opsporingsbevoegd is, omdat de gemeente Weert de papieren niet op orde heeft. Wellicht interessant nieuws, waarbij bijvoorbeeld de vraag aan de gemeente kan worden gesteld of de ambtenaar nog steeds (onbevoegd) boetes uitdeelt, of de boetes van de laatste jaren alsnog door de gemeente ongedaan worden gemaakt en of wellicht de collega’s eenzelfde bevoegdheidsgebrek hebben. Slik een boete van een Weerter BOA dus niet zomaar en onderzoek de bevoegdheid. Uiteraard wil ik hier graag mee helpen. Dus in voorkomend geval van harte welkom!


Rechter: Afschaffing lage bestelautotarief (grijs kenteken) voor particulieren toegestaan

Volgens de rechtbank in Arnhem heeft de wetgever het oneigenlijk gebruik van het lage bestelautotarief door particulieren willen beëindigen, omdat dit lage tarief nooit voor particulieren bedoeld is geweest. De wetgever heeft daarmee volgens de rechtbank een goede reden gehad om dit te doen. Ook het Europees recht is volgens de rechtbank niet geschonden, omdat de maatregel in het algemeen belang is getroffen. Ik ben benieuwd wat hogere rechters en hopelijk ook de Europese rechters over deze kwestie gaan oordelen. Niet bekend is overigens of er belastingplichtigen zijn die over deze discussie aan het doorprocederen zijn.


Voor reacties: clemens@meerts.nl
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES