De wet = de wet

Terug

De wet is de wet, moet het gerechtshof hebben gedacht bij de volgende beslissing.

Aan betrokkene is een boete opgeld van € 90 voor “verlichtingsinstallatie aanhangwagen is niet zodanig aangesloten, dat lichtsignalen overeenkomen met trekkend voertuig”. Namens betrokkene heb ik niet ontkend dat het feit is gepleegd, maar een beroep gedaan op overmacht. Betrokkene heeft zich namelijk alle moeite getroost om de verlichting goed aan te sluiten en heeft voor het wegrijden gecontroleerd of de verlichting goed functioneerde. De lamp moet tijdens het rijden zijn stuk gegaan.

De kantonrechter wees het beroep eerder al als volgt af:
De kantonrechter wijst erop dat het voertuig dient te zijn voorzien van een deugdelijk werkende verlichting. Dat een richtingaanwijzer bij vertrek wel functioneert en bij controle na staande houding niet meer functioneert, ontslaat betrokkene niet van zijn zorgplicht hieromtrent. Van een door mr. Meerts aangevoerde overmacht is in deze zaak geen sprake”.

Omdat ik het met deze beslissing principieel oneens was, heb ik hoger beroep ingesteld. Men kan immers volgens deze redenering van de kantonrechter een boete krijgen voor iets waar men part noch deel aan heeft.

Het hof was op 28 juli 2010 echter onverbiddelijk: “Het hof is, in aanmerking genomen dat het een absoluut verbod betreft, van oordeel dat niet van belang is of de bestuurder zich bewust is van de ondeugdelijke werking van de verlichting. Voorts is niet gebleken dat de betrokkene ook tijdens de rit de deugdelijke werking van de verlichting heeft gecontroleerd en dat de verlichting haar deugdelijke werking heeft verloren door een van buiten komende oorzaak die in redelijkheid niet voor rekening van de betrokkene behoort te komen”.

Op basis van vaste jurisprudentie van het gerechtshof dient u vóór elke rit uw voertuig geheel te controleren op voldoening aan het Voertuigreglement. Het arrest van 28 juli 2010 voegt daaraan toe dat u die controle daarna tijdens de rit dient te herhalen. Zo ziet men dat de wet niet altijd eerlijk is, als we ervan uitgaan dat het hof volgens de wet heeft geoordeeld. En de rechtspraak ook niet, want het hof kan de wet terzijde schuiven. Het recht is immers meer dan alleen de wet.


Clemens Meerts
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES