Cliënt toucheert erfenis belastingvrij

Terug

Vier erfgenamen verdelen een erfenis en krijgen elk een gelijk deel. Opmerkelijk is dat 1 van hen, onze cliënt, geen belasting hoeft te betalen. Althans, de belastingdienst meende aanvankelijk van wel, maar ons bezwaarschrift is gegrond verklaard en de navorderingsaanslag is vernietigd. “Leuker kunnen we het niet maken,…”, dacht onze cliënt.

Het begon met een fout bij de aanslagoplegging. Alleen onze cliënt ontving een definitieve aanslag van € 0. Korte tijd later volgde een navorderingsaanslag voor het volle bedrag dat hij eigenlijk verschuldigd was over zijn aandeel in de erfenis. Wij maakten bezwaar tegen de navorderingsaanslag, want volgens de wet is navordering in deze situatie niet toegestaan.

De wet zegt hierover het volgende. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat een belastingaanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting navorderen. Een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor navordering opleveren, behoudens in de gevallen waarin de belastingplichtige ter zake van dit feit te kwader trouw is.

De belastingdienst heeft aan de navordering geen nieuw feit ten grondslag gelegd en ook overigens is daar niet van gebleken. Kwade trouw was niet aan de orde. Navordering dus niet mogelijk.

Navordering kan echter mede plaatsvinden in alle gevallen waarin te weinig belasting is geheven, doordat ten gevolge van een schrijf- of tikfout een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, hetgeen de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is, waarvan in elk geval sprake is indien de te weinig geheven belasting ten minste 30 percent van de ingevolge de belastingwet verschuldigde belasting bedraagt. In deze situatie van een schrijf- of tikfout heeft de inspecteur geen nieuw feit of kwade trouw van de belastingplichtige nodig om na te vorderen. Voldoende is dat een dergelijke fout is gemaakt, waardoor er duidelijk te weinig belasting is geheven.

Ook deze navorderingsmogelijkheid kon de inspecteur in deze casus niet baten, omdat er helemaal niet van enige schrijf- of tikfout is gebleken. Hij kan eenvoudig een beoordelingsfout hebben gemaakt en dat is geen geldige reden om na te vorderen. Definitieve aanslagen behoren immers zorgvuldig tot stand te komen.

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES