Hoge Raad: rioolrecht Elfenmeer in strijd met vertrouwensbeginsel

Terug

Na jarenlang bewust geen rioolrecht heffen op camping Elfenmeer mocht de gemeente Roerdalen niet zomaar weer wel rioolrecht gaan heffen. Tot een brief van wethouder Nijskens van eind november 2009 mocht belanghebbende erop vertrouwen dat hij niet zou worden aangeslagen voor rioolrecht. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de aanslag over 2007 daarom vernietigd. De uitspraak staat hier: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:CA2541    

Over het jaar 2008 vernietigde de Hoge Raad de aanslag niet, omdat deze aanslag na de brief van de wethouder van eind november 2009 was verstuurd. Met mij is de Hoge Raad van mening dat het vertrouwen, dat er geen aanslag zou komen, gold totdat dit met deze brief werd opgezegd. In navolging van de uitspraak van het gerechtshof (over 2007) heeft nu de Hoge Raad ook de aanslag over 2008 vernietigd: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:873  

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES