Fiscaal procederen tot en met de Hoge Raad – waarom?

Terug

Een envelop van Belastingdienst, waterschap, provincie of gemeente op de deurmat zorgt over het algemeen niet voor een warm gevoel bij de ontvanger. De kans dat het schrijven in de envelop over een aan u op te leggen aanslag of boete gaat, is meestal groot. Bovendien gaan de aanslagen of boetes vaak over aanzienlijke bedragen. Toch kiest men vaak voor de weg van de minste weerstand en wordt overgegaan tot het betalen van de aanslag of de boete in plaats van ertegen in het geweer te komen. Het ontbreekt veel mensen aan de juiste kennis en/of tijd om die stappen te nemen.

Het kan heel lonend zijn om wél actie te ondernemen. In feite valt er veel te winnen en (nagenoeg) niets te verliezen bij fiscaal procederen. Allereerst bestaat er een regeling die de kosten van de beroepsmatig verleende rechtsbijstand vergoedt. Die regeling is weliswaar forfaitair, dus met vaste bedragen, maar de kosten worden er in ieder geval voor een substantieel deel en soms in zijn geheel door gedekt. En wat erbij te winnen is? Vernietiging van de aanslag of de boete. Bijkomstig zijn er nog mogelijke andere bedragen die u kunt ontvangen: dwangsommen en schadevergoeding bij vertragingen van overheidszijde en rentevergoedingen.

Op welke punten kunt u fiscaal procederen? Het kan uiteraard gaan om de inhoud van de aanslag of de boete, maar ook de vorm mag niet vergeten worden. Niet zelden worden door de betreffende overheidsinstanties formele regels niet in acht genomen. Een aanslag kan bijvoorbeeld te laat opgelegd zijn, of een belastinginspecteur heeft een aanslag zorgvuldig voorbereid en komt daarna toch nog met een navordering zonder dat er een nieuw feit aan de orde is. Met name bij boetes spelen formele aspecten vaak een rol.

Als bedrijf of burger kunt u zelf eenvoudig een fiscale procedure starten, er is geen advocaat voor nodig. De eerste stap is het indienen van een bezwaarschrift bij de overheidsinstantie die u de aanslag of de boete heeft opgelegd. Vervolgens kunt u in beroep, hoger beroep en beroep in cassatie bij rechtbank, gerechtshof en de Hoge Raad. Echter, het is verstandig om de nodige expertise erbij te betrekken en een deskundige de procedure te laten voeren. Een deskundige richt zich op de feiten – emoties of principes zijn over het algemeen niet de meest kansrijke argumenten om een zaak te winnen - en kent de formele regels. Missers zijn meestal fataal in de procedure en kunnen er dus uiteindelijk voor zorgen dat de aanslag of boete toch voldaan dient te worden. Daarnaast kan een deskundige beter inschatten of het financiële belang de procedure waard is.

Meerts Rechtpraktijk heeft al meermaals gelijk gekregen bij de Hoge Raad in zaken waar eerder de Belastingdienst, rechtbank en gerechtshof het bezwaar, beroep en hoger beroep nog ongegrond verklaarden. Doorzetten loont dus – met de juiste ervaring! Aarzel daarom niet om onze ervaring en expertise in te roepen.

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES