Intrekking jachtakte onterecht na klein beetje te veel alcoholTerug

De aanhouder wint
 
Bij een verkeerscontrole is door middel van een blaastest bij cliënt een alcoholgehalte van 245 µg/l (0,56 promille) gemeten. Omdat het verboden is een voertuig te besturen bij een alcoholgehalte van hoger dan 220 µg/l is hem wegens rijden onder invloed een strafbeschikking boete opgelegd van € 325. De korpschef heeft vervolgens de jachtakte van cliënt ingetrokken, omdat aan hem het voorhanden hebben van wapens of munitie niet langer kan worden toevertrouwd. De Raad van State oordeelt dat in dit geval volstaan had moeten moeten worden met een schriftelijke waarschuwing. De Minister en de rechtbank hebben dit niet onderkend, zodat de stap naar de Raad van State nodig is gebleken.

Uitspraak 202005417/1/A3 - Raad van State

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES