Rechter veegt dwangsom van cliënt van Meerts voor observatiehut Nunhem van tafel

Terug

Nunhem - De Roermondse rechtbank lijkt de beslissende stem te hebben in een hoogopgelopen conflict in Nunhem. De observatiehut van Erik Berben mag blijven staan, mits hij die alleen gebruikt voor natuuronderzoek.

De Nunhemse natuurvorser beklaagde zich afgelopen voorjaar bij de rechtbank nog dat „niets mag, wat ik ook zeg.” En de juriste van de gemeente Leudal bevestigde dat. Inderdaad, niets mag, want Berbens oude boerderij en weilanden liggen in een beschermd beekdal van een Natura 2000-gebied.

De rechter heeft nu uitgesproken dat Berben zijn observatiehut er wél mag neerzetten, zolang die maar op de boerenkar met wielen eronder blijft staan, en zolang die uitsluitend voor natuurvorsing wordt gebruikt, Berbens hobby. Op wielen is het immers geen echt bouwwerk, vindt de rechter. En wat het dan wél is, mag niet als caravan worden gebruikt.

Leudal vond eerder dat Berben zijn observatiehut van zijn terrein af moest halen, op last van een dwangsom van vijfduizend euro die hij ineens moest betalen. De gemeente schatte de kans immers hoog in dat Berben de hut terug op de grond zou zetten of het bouwwerk als caravan zou gebruiken. Maar de inwoner van Nunhem legde zich daar niet bij neer en stapte naar de rechter.


Data
Volgens Berben was het van begin af aan de bedoeling de zelfgebouwde hut op een kar met wielen te zetten, zodat hij ermee van de ene naar de andere biotoop in zijn tuin kon rijden. In zijn weilanden onderzoekt en meet Berben alles wat er te onderzoeken en te meten valt, temperaturen van lucht en water, hoeveelheden insecten, enzovoorts, een hobby die is uitgegroeid tot passie. Limburgse weerstations maken soms gebruik van zijn data.

In de uitspraak van de rechtbank staat eveneens te lezen dat de last onder dwangsom van de gemeente Leudal in stand moet blijven; dat betekent dat Berben alsnog moet betalen als hij de hut gebruikt voor verblijfsrecreatie. De inwoner van Nunhem is dat echter niet van plan en toonde zich deze week tevreden met de uitspraak. „Eindelijk gerechtigheid. Als die er niet is, heb je aan mij een kwaaie.”

 Download hier het artikel
 

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES