Nationale ombudsman: soms tóch wel redelijk om eerst na jaren te beboeten

Terug

De RDW voerde in 2007 een volledige controle uit van alle kentekenregistraties. Daarbij werd bekeken of voor een geregistreerd kenteken ook een geldige APK beschikbaar was. Ook werd gecontroleerd of er een geldige verzekering voor een voertuig was. Als dat niet het geval was, werden de gegevens aan het CJIB doorgegeven en werd de overtreding beboet.


Een flink aantal mensen ontving hierbij een boete, nadat zij ongeveer tien jaar niets hadden gehoord. In vele gevallen was er sprake van een kentekenregistratie die niet meer klopte; de auto was gesloopt of geëxporteerd. De kentekenregistratie werd dan beëindigd, maar de opgelegde boete bleef in stand. Op aandringen van onder andere de Nationale ombudsman verzocht de RDW het OM alsnog om de boete te laten vervallen.
Verzoekster bezat een oude motor. Zij gaf aan dat zij vanaf 1999 geen motorrijtuigenbelasting meer verschuldigd was en sinds 1999 niets meer van de RDW had vernomen. De motor bevond zich niet op de openbare weg en zij verkeerde in de veronderstelling dat zij niet meer aan de verzekeringsverplichting hoefde te voldoen.


Zij kreeg in 2007 voor het eerst na tien jaar een boete vanwege het ontbreken van een geldige verzekering voor de oldtimer.


Tijdens het onderzoek bleek dat voor de motor vanaf 2004 geen motorrijtuigenbelasting meer verschuldigd was en de belastingdienst verzoekster daarover toen geïnformeerd had. In het formulier dat de belastingdienst haar toestuurde staat vermeld dat de verplichtingen van APK en verzekering voortduren, tenzij het kenteken van het voertuig geschorst is.


Verzoekster klaagt erover dat de RDW haar na een periode van acht jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over en geldig verzekering voor haar motor beschikte. De motor bevond zich niet op de weg en verzoekster was vanwege de ouderdom van de motor geen motorrijtuigenbelasting meer verschuldigd.
De Nationale ombudsman stelde voorop dat iedereen de wet moet kennen en dat uit de wet blijkt dat verzoekster in overtreding was. De overheid was weliswaar al vele jaren lang niet tegen deze overtreding opgetreden, maar verzoekster had in 2004 van de belastingdienst een signaal gekregen waaruit zij had kunnen afleiden dat zij een overtreding beging. Onder die omstandigheden vindt de Nationale ombudsman het niet onjuist om de gegevens direct naar het openbaar ministerie door te sturen.


De Nationale ombudsman oordeelde dat de RDW niet in strijd had gehandeld met het redelijkheidsvereiste.
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES