Parkeerbelasting betalen tot 1 uur in de nacht, of de ochtend?

Terug

In februari 2010 parkeerde Rini om 0:28 uur op de Oudegracht in Utrecht. Hij kreeg een “parkeerbon” van € 55,10, omdat hij ten onrechte geen parkeerbelasting zou hebben betaald. Vreemd, vond Rini, want het was (inmiddels al een klein half uur) zondag en op zondag is het parkeren in Utrecht volgens Rini gratis. Hij gaf de “naheffingsaanslag parkeerbelastingen” daarom aan mij om hiertegen te procederen.


Bij de gemeente vonden we met een bezwaarschrift geen gehoor. Dus, zoals het Clemens betaamt, naar de rechtbank. Ik nam de stelling in dat volgens gemeentelijke informatie op de Oudegracht parkeerbelasting verschuldigd is van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 1.00 uur, doch dat Rini op een zondag heeft geparkeerd, zodat hij geen parkeerbelasting hoefde te betalen.


Tot mijn oprechte verbazing oordeelde de rechtbank anders, namelijk: “Verweerder heeft de taak als heffende instantie om duidelijk kenbaar te maken waar, wanneer en op welke wijze de parkeerbelastingen moeten worden voldaan. Voor parkeerders moet dus ook duidelijk kenbaar zijn dat en waar moet worden betaald voor het parkeren. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder dit voldoende kenbaar gemaakt. Op de bebording staat duidelijk aangegeven dat van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 1.00 uur een betaald parkeerregime geldt. De rechtbank is – met verweerder – van oordeel dat aan de hand van deze aanduiding duidelijk is dat het hier gaat om een periode van aaneengesloten uren, en dat deze betalingsplicht hoewel slechts een uur, ook valt op zondag, zijnde de nacht van zaterdag op zondag.”.


Nu heb ik bepaald meer vertrouwen in de (hogere) gerechtshoven dan de rechtbanken en dus, zoals het Clemens betaamt, stelde ik hoger beroep in, op de grond dat het van 00.00 uur tot 01.00 uur zondag is en geen zaterdag en daarom dus niet in de nacht van zaterdag op zondag parkeerbelasting moet worden betaald, maar van zondag op maandag. Aldus is de informatie van de gemeente (ma t/m za van 7 tot 1) sluitend uitgelegd en noopt niets ertoe om de informatie uit te leggen dat ook op zondag om 00.28u parkeerbelasting moet worden betaald, zoals de rechtbank en de gemeente ten onrechte wel hebben gedaan.


Gelukkig was (de meervoudige kamer! van) het gerechtshof, inmiddels 12 juni 2012, Rini beter gezind: “Naar het oordeel van het Hof kan een belastingplichtige in redelijkheid twijfelen of op zondag parkeerbelasting verschuldigd is, indien op de bebording enkel is vermeld dat van maandag tot en met zaterdag parkeerbelasting verschuldigd is. Het enkele feit dat op de bebording een aangesloten tijdvak van 7.00 tot 1.00 uur is vermeld, brengt tegenover de uitdrukkelijke vermelding dat dit tijdvak enkel geldt van maandag tot en met zaterdag, nog niet mee dat ook op zondag parkeerbelasting verschuldigd is. … Het Hof: vernietigt de uitspraak van de rechtbank en de gemeente, vernietigt de naheffingsaanslag en veroordeelt de gemeente in de proceskosten van de belanghebbende tot een bedrag van € 1.092 en gelast de gemeente de griffierechten van totaal € 156 aan belanghebbende te vergoeden”.

Clemens Meerts
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES