Politie marcheert schuin in Panheel

Terug

De heer Van der B. uit Wessem heeft een bekeuring gekregen van € 154 omdat hij op de Heelderweg in Panheel (zie foto) 75 km/u zou hebben gereden. Het kan natuurlijk zo zijn dat Van der B. haast had om tijdig bij een activiteit van de OCCC te zijn, maar het is natuurlijk niet geoorloofd om de max. toegestane met 25 km/u te overschrijven. Van der B. had zelf geen commentaar op de boete, behalve dat hij natuurlijk liever geen boete wil betalen. Ik onderzocht daarom op eigen initiatief het dossier, zoals ik elke verkeersboete – naast de door betrokkene eventueel zelf aangedragen argumenten – controleer op alle punten waarmee mogelijk iets mis kan zijn. Komt uit dat onderzoek niets naar voren, dan kan men gerust zijn dat men de boete niet voor niets betaalt. Hij is dan immers juridisch volledig in orde.

 

 

Op onder meer deze foto van de controleplaats, waar Van der B. “geknipt” is, kan men zien dat de weg aldaar niet volledig recht loopt. Volgens de richtlijnen mag een radarcontrole alleen plaatsvinden op een minimaal 50 meter rechte weg. De achtergrond van deze regel is dat radarmetingen met vaste meethoeken werken en dat als de meethoek verandert, ook de gemeten snelheid verandert. De officier van justitie ging, zoals gewoonlijk, in zijn beslissing op het beroepschrift helemaal nergens op in. Reeds om die reden moest ik weer naar de kantonrechter stappen, om een inhoudelijke behandeling van het beroep te krijgen. De kantonrechter moet wellicht eens naar Hans Anders, want volgens de kantonrechter valt uit de foto’s van de controleplaats niet af te leiden dat dat de meting niet op een recht stuk weg is verricht. Toen was er nog maar één mogelijkheid: hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Het gerechtshof had naar mijn mening de bril wel op, maar niet goed gekeken. Het hof stelt namelijk: “Op deze foto’s is te zien dat er een bocht ligt in de betreffende weg. Naar het oordeel van het hof valt niet af te leiden wat de afstand is tussen de veronderstelde meetlocatie en de bocht in de weg. Immers, de afstand op de foto’s wordt optisch verkort nu in de lengterichting van de weg is gefotografeerd.”. Naar mijn mening spreekt alleen al de hierbij geplaatste foto boekdelen over de kromming in de weg over het hele stuk waar de radarauto heeft kunnen staan, maar dat maakt niet uit. Het hof gaf Van der B. namelijk tóch gelijk, maar niet op basis van de foto’s: “Het hof heeft op basis van voor een ieder toegankelijke cartografische gegevens – via Googlemaps.com – geconstateerd dat er nabij de pleeglocatie een (flauwe) bocht in de Heelderweg, in de richting van Heel, ligt.”.

Het hof heeft het Openbaar Ministerie nog gevraagd waar de verbalisant met zijn radarwagen had gestaan, maar daarop kwam het wonderbaarlijke antwoord van oom agent ”De plaats waar de snelheidsmeting heeft plaats gevonden is gelegen binnen de bebouwde kom van de plaats Panheel, in de gemeente Maasgouw. De plaats waar de meting heeft plaats gevonden is een recht stuk weg van ongeveer 100 meter. De voertuigen rijden in een rechte lijn parallel aan de as van de weg in de radarbundel. Hier is totaal geen sprake van een bocht”. Het moge duidelijk zijn dat de verbalisant hier geen antwoord geeft op de vraag van het gerechtshof en ook nog eens op de stoel van het hof gaat zitten, door een – ongefundeerde – conclusie te trekken. Het hof maakte hier dan ook gehakt van: “In deze aanvullende verklaring heeft de verbalisant, hoewel hem daar expliciet naar is gevraagd, niet verklaard wat de exacte positie van de meetopstelling was. In het bijzonder heeft hij geen duidelijkheid verschaft over de afstand van tussen de meetlocatie en de bocht in de Heelderweg. Hij heeft slechts, zonder een specifieke toelichting op de genoemde punten, verklaard dat de Heelderweg aldaar over 100 meter recht is en dat er geen sprake is van een bocht”.

Het gerechtshof heeft de beslissingen van de officier van justitie, de kantonrechter en natuurlijk ook de boete zelf vernietigd. Daarnaast moet het OM de door Van der B. gemaakte proceskosten vergoeden.


Clemens Meerts
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES