Teruggaaf BPM bij uitvoer

Terug

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft de Nederlandse wetgever als onderdeel van het Belastingplan 2007 de BPM-wetgeving aangepast. Onder de oude regeling moeten Nederlandse ingezetenen die een in het buitenland geregistreerde auto op de Nederlandse openbare weg gebruiken, voor dat gebruik voor het volledige bedrag in één keer BPM betalen, zonder recht op restitutie. De Europese rechter heeft hierover gezegd dat dit tegen de principes van ‘vrij verkeer van diensten’ en ‘proportionaliteit’ indruist, tenzij sprake is van duurzaam gebruik in Nederland.


Onder de nieuwe regels is nog steeds sprake van een volledige heffing van BPM voor buitenlands gekentekende voertuigen, gehuurd door inwoners van Nederland, bij aanvang van het gebruik van de weg in Nederland. Er geldt overigens een vrijstelling voor kortstondig gebruik.


Nieuw is een teruggaaf van BPM bij export, waarbij rekening wordt gehouden met een afschrijvingspercentage dat van de gebruiksduur afhankelijk is. De teruggaaf bij export geldt ook voor Nederlandse motorvoertuigen.


De teruggaafregeling geldt alleen bij export naar een lidstaat van de Europese Unie of naar Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. De wetgever heeft besloten de teruggaaf niet bij export naar de overige landen toe te passen. Daarnaast moet de overbrenging van het voertuig naar het buitenland een permanent karakter te hebben en zal het voertuig in het andere land geregistreerd moeten zijn of worden.


De gewijzigde regels houden verder in dat bij de BPM-heffing van gebruikte auto’s de werkelijke afschrijving het uitgangspunt wordt, uitgedrukt als percentage van de catalogusprijs inclusief BPM. Om deze afschrijving te berekenen wordt de catalogusprijs in nieuwstaat afgezet tegen de feitelijke consumentenprijs bij verkoop aan particulieren. Deze feitelijke waarde kan bijvoorbeeld worden vastgesteld aan de hand van in de handel gebruikelijke koerslijsten voor de consumentenprijs van tweedehands auto’s, waarbij ook rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld merk, type, uitvoering en kilometrage van de auto. Indien gewenst mag ook gebruik worden gemaakt van een percentage volgens een (nieuwe) forfaitaire tabel. Bij de heffing van BPM op gebruikte auto’s wordt de rest-BPM terugbetaald aan degene op wiens naam het kenteken tot dan toe stond.
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES