Rijvaardigheidstraining jonge automobilisten

Terug

Jurist Clemens Meerts schrijft in deze rubriek over zaken op het raakvlak van auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen. In zijn politieke activiteiten ligt zijn focus regelmatig op ditzelfde terrein. Dit artikel is het eerste deel van enkele artikelen waarin hij een kijkje geeft in zijn politieke keuken, wat auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen, betreft.

De tekst hierna zijn recente schriftelijke vragen, alsmede een inleiding daartoe, van Clemens Meerts als lid van de Provinciale Staten van Limburg (“het Limburgs Parlement”, zoals de gemeenteraad in een gemeente) aan het College van Gedeputeerde Staten (“het dagelijks bestuur”, zoals het College van Burgemeesters en Wethouders in een gemeente).

 

Een extra rijvaardigheidstraining die jongeren bewust maakt van verkeersrisico’s kan leiden tot ruim 25 procent minder schade. Dat blijkt volgens Verkeerspro (het vakblad voor rijscholen), uit recent onderzoek over de periode 2007-2011 onder 3.600 jonge automobilisten die hebben deelgenomen aan zogenaamde “Trials”. De training bestond onder meer uit slippen op een afgezet parcours, zonder vrachtwagenrijbewijs rondrijden in een truck of een noodstop maken. Uit informatie van Verkeerspro over Trials blijkt het volgende:

 

In Nederland hebben automobilisten tussen de 18 en 24 jaar vier keer zoveel kans om bij een auto-ongeluk betrokken te raken als automobilisten tussen de 30 en 59 jaar. Met name jonge mannen behoren tot de grootste brokkenmakers in het verkeer. Daarnaast gebeuren verreweg de meeste dodelijke ongevallen onder jonge automobilisten.

 

De bewustwordingstraining Trials biedt deze doelgroep een dagvullend programma, waarbij het inschatten van verkeersrisico’s en inzicht in het verkeer belangrijke aandachtspunten zijn. Het idee is dat hierdoor de verkeersveiligheid verbetert en de kans verkleint dat deze jongeren verkeersslachtoffer worden. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de effectiviteit van Trials. Uit het onderzoek bleek dat de trainingen goed worden gewaardeerd door de jongeren. Het accent van Trials ligt op bewustwording van de risico’s.

 

Trainingen die zich (alleen) richten op de rijvaardigheid hebben volgens sommige deskundigen het gevaar in zich dat cursisten zich na de training juist risicovoller gaan gedragen. Dit vanuit de veronderstelling dat zij beter weten hoe ze met hun auto moeten omgaan. Het onderzoek van de RuG onder ruim 600 deelnemers aan de training toont aan dat Trials niet zulke ongewenste bijeffecten heeft.

 

Dankzij het onderzoek onder verzekeringsklanten van Univé en ZLM blijkt nu dat de bewustwordingstraining daadwerkelijk effect sorteert. Uit de schadecijfers van in totaal 3.600 jonge WA-verzekerden blijkt dat de Trials-deelnemers de afgelopen vijf jaar gemiddeld ruim 25 procent minder schade hadden dan jongeren die niet deelnamen aan Trials. Het onderzoek beslaat de periode 2007 tot en met 2011.

Inmiddels wordt Trials georganiseerd in Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Zeeland en Flevoland in samenwerking met de Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid (ROV’s). Inmiddels namen meer dan 10.000 jongeren deel aan de bewustwordingstraining.

 

Van de cursisten wordt een eigen bijdrage van €60,- gevraagd. ROV’s, enkele verzekeringsmaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars dragen de overige kosten. Verschillende verzekeringsmaatschappijen, waaronder Univé en ZLM, geven klanten die deelnemen aan Trials inmiddels een korting op de premie of bieden jonge klanten de training kosteloos aan.

Het bovenstaande geeft de VVD-fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 

1a)     Welke mogelijkheden zijn er voor de provincie Limburg om Trials ook in
Limburg te organiseren, qua opzet, omvang, effecten op de verkeersveiligheid en kosten?

 

1b)     Is het mogelijk om Trials aan te bieden aan alle (nieuwe) Limburgse jonge automobilisten, bijv. een bepaalde (korte) tijd na het behalen van het rijbewijs?

 

2        Wilt u de mogelijkheden voor implementatie van dit middel ter verdere bevordering van de verkeersveiligheid (nader) onderzoeken?

 

 

Clemens MeertsTerug
BEL NU
VERKEERSBOETES