Groen licht voor blauw licht

Terug

Jurist Clemens Meerts schrijft in deze rubriek over zaken op het raakvlak van auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen. In zijn politieke activiteiten ligt zijn focus regelmatig op ditzelfde terrein. Dit artikel is het tweede deel van enkele artikelen waarin hij een kijkje geeft in zijn politieke keuken, wat auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen, betreft.

De tekst hierna betreft een motie van Clemens Meerts die hij als lid van de Provinciale Staten van Limburg in “het Limburgs Parlement”  heeft ingediend en ook als zodanig is aangenomen. Op basis van deze motie heeft de provincie het beleid ontwikkeld om de komende jaren de verkeerslichten in Limburg gefaseerd en afhankelijk van reeds gepland onderhoud geschikt te maken voor een “groene golf voor voorrangsvoertuigen”.
 

 

Motie Groene Golf Voorrangsvoertuigen

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 2 november 2012,


Constaterende dat:

1          Het door rood rijden op kruisingen door voorrangsvoertuigen verkeersgevaarlijk is

2          Voorrangsvoertuigen vertragingen oplopen bij verkeerslichten die op rood staan

 

 

Overwegende dat:

Door verkeerslichtbeïnvloeding met KorteAfstandsRadio (KAR) voertuigen met prioriteit, zoals de hulpdiensten of het openbaar vervoer, versneld de kruising kunnen oversteken.

 

De voordelen hiervan zijn dat de hulpdiensten:

 

- niet meer door rood rijden

- er geen wachtrij voor het verkeerslicht zal staan

- de hulpdiensten sneller ter plaatse zijn

- de rit voor de patiënt in een ambulance comfortabeler wordt

 

4          Gelet op het memo van de GGD d.d. 17 oktober 2012 een volledige dekking van het KAR-systeem             dringend gewenst is c.q. een ‘Groene Golf’ voor voorrangsvoertuigen in Limburg.

 

De meeste verkeersregelinstallaties en voertuigen nog niet zijn voorzien van KAR.

 

De provincie reeds bezig is met een inhaalslag voor de verkeersregelinstallaties, maar op basis van het huidige plan niet tot een volledige dekking zal komen.

 

De hulpdiensten ambulancezorg en brandweer in Limburg graag in aanmerking willen komen voorsubsidie om de eenmalige kosten te dekken voor de uitrusting van de voertuigen met KAR en de politie ook belangstelling heeft.

 

Het de voorkeur geniet om in samenwerking met de hulpdiensten, veiligheidsregio en de gemeenten op basis van samenwerking en cofinanciering te komen tot een plan van aanpak voor een volledige dekking van het KAR-systeem c.q. een ‘Groene Golf’ voor voorrangsvoertuigen in Limburg.

 


Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

Aldus een voorstel aan de PS voor te bereiden teneinde tot een ‘Groene Golf’ voor voorrangsvoertuigen in Limburg te komen.

 

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 

Clemens MeertsTerug
BEL NU
VERKEERSBOETES