Legale belastingtruc voor oldtimers

Terug

Sinds enkele jaren zijn alleen oldtimers die ouder zijn dan 40 jaar nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor personenauto’s die alleen op benzine rijden en tussen 25 en 40 jaar oud zijn, bestaat er een overgangsregeling. Als u gebruikmaakt van deze overgangsregeling, dan betaalt u slechts een kwart van de normale belasting per jaar, met een maximum van ongeveer € 120. Nadeel: mag u met uw motorrijtuig niet de openbare weg op of daarop parkeren in januari, februari en december. 

De belastingtruc houdt in dat je in maart tot en met november gebruik kunt maken van deze voordelige overgangsregeling, maar daarnaast tóch legaal in december, januari en februari kunt rijden met dezelfde auto. Wel moet je in die maanden het normale tarief betalen. 

Per saldo kun je dus een personenauto op benzine tussen 25 en 40 jaar oud het hele jaar door rijden tegen een tarief motorrijtuigenbelasting van slechts 2 kwartalen, waarvan het bedrag van 1 kwartaal ook nog gemaximeerd is op een bedrag van ongeveer € 120.

Om dit te bewerkstelligen moet je de kentekentenaamstelling van de auto op 30 november overschrijven, bijvoorbeeld op naam van een gezinslid. De nieuwe kentekenhouder dient tenminste enkele dagen eerder een “aanvullende aangifte” in bij de belastingdienst. Dat is een – bij voorkeur per aangetekende post te verzenden – brief waarin de nieuwe kentekenhouder aan de belastingdienst mededeelt dat hij op 30 november kentekenhouder wordt en vanaf de tenaamstelling het normale tarief motorrijtuigenbelasting wil betalen en dus geen gebruik wil maken van de overgangsregeling voor oldtimers. Op 1 maart schrijf je het voertuig weer over (of terug) en kun je je opnieuw aanmelden voor de overgangsregeling. Hiervoor kun je een eenvoudig formulier downloaden op de website van de belastingdienst en – liefst aangetekend – inzenden.

Inmiddels heb ik deze “vinding” getest en het werkt kennelijk. Wellicht ook voor u het proberen waard! Het idee is rechtstreeks ontleend aan de tekst van art. 42a Wet op de motorrijtuigenbelasting en aldus legaal te achten. Een garantie dat de belastingdienst deze constructie gaat bestrijden is uiteraard niet te geven.

Of de belastingdienst daarin succesvol zal zijn is al helemaal niet te zeggen, hoewel ik vooralsnog niet in kan zien op grond waarvan dat zo zou kunnen zijn. 


Clemens Meerts Beegden

 email: clemens@meerts.nl 

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES