Het leven van een B.V. gered

Terug

Rechter draait ontbinding BV door KvK terug. 
 
Wat speelde er? KvK ontbindt B.V. met aanzienlijk vermogen wegens niet-naleven administratieve verplichtingen. Deze ontbinding heeft grote fiscale consequenties. Alvorens tot ontbinding te besluiten moet een waarschuwingsbrief worden gestuurd. De KvK kon alleen laten zien dat de brief aangeboden is voor aangetekende verzending, maar niet dat deze aangetekende verzending feitelijk heeft plaatsgevonden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vernietigt het ontbindingsbesluit.  De B.V. blijft in leven, grote belastingaanslagen blijven uit.

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES