Sterf, oldtimerfanaat, je gaat gewoon betalen

Terug

De titel van dit artikel is niet bepaald mijn taal. Het artikel is dan ook ‘geleend’. Ik wil u er graag integraal deelgenoot van maken, want het gaat over het proefproces dat ik tegen de sterke inperking van de vrijstelling van oldtimers voor de motorrijtuigenbelasting heb lopen, thans in hoogste instantie bij de Hoge Raad. De auteur van het artikel is W.J. Hilderink, die het op 17 juni 2016 op www.autobahn.eu heeft geplaatst, naar aanleiding van het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Ondanks dat door leken (op juridisch gebied) wel eens wordt gezegd dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal doorgaans overneemt, heb ik die ervaring niet. Vermoedelijk heeft men dat gehoord over de adviezen van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie en dat is naar mijn weten wél waar. Het blijft dus spannend wat de Hoge Raad – naar verwachting eind dit jaar – gaat beslissen.

Sterf, oldtimerfanaat, je gaat gewoon betalen

Een tijdje terug heeft het kabinet besloten dat oldtimers niets meer zijn dan gaskamers bestuurd door kakkers. Dus de oldtimer moest kapot, middels belastingen uiteraard. In een advies schrijft de advocaat-generaal nu dat dat volkomen terecht is.

Direct ter zake voor de nerds onder u: dit is een advies van de advocaat-generaal over een specifieke zaak aan de Hoge Raad, dus geen uitspraak. Mochten de amici rechtsgeleerden nog een en ander willen nalezen, dan kan dat hier. De samenvatting is als volgt: De advocaat-generaal is van mening dat met de wijziging van het oldtimerregime per 1 januari 2014 geen ongerechtvaardigde inbreuk is gemaakt op het ongestoord recht op eigendom. Er is een fair balance tussen het algemeen belang en de bescherming van de individuele rechten.

Als we dat nog een stukje dramatischer maken, kunnen we prafraseren dat de verhoogde motorrijtuigenbelasting niet als een ongelovige op van het sancta sanctorum van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft staan stampen. In normaal Nederlands: volgens het advies aan de Hoge Raad moet de persoon die klaagde over de verhoogde motorrijtuigenbelasting gewoon betalen, ondanks zijn verweer.

Volgens het advies van de advocaat-generaal is de nieuwe oldtimerbelasting geen inbreuk op het zogenaamde ongestoord recht op eigendom, zoals is vastgesteld in het eerste protcol van het EVRM. Nu lijkt dat allemaal te abstract om relevant te zijn, maar het tegendeel is het geval. Degene die de procedure is aangegaan meende dat daar wel sprake van was, omdat de persoon in kwestie vond dat hij (fuck de policor-beleefdheden, natuurlijk is het een man) daar wel degelijk in werd aangetast. Hij mocht zijn auto niet tijdens de wintermaanden december, januari en februari rijden. Dus hij was van mening dat hij wel degelijk in zijn ongestoorde recht op fuck all werd aangetast.

Tegen elke vorm van libertarisch verstand in, oordeelt de advocaat-generaal nu dat zulks niet het geval was. Wat de wetgever (de overheid) wilde bereiken diende namelijk het algemene belang (wij citeren "het beperken van milieuschade, meeropbrengst voor de schatkist en het in standhouden van mobiel cultureel erfgoed") zwaarder dan de individuele belangen van de klager wogen. Of in keurig Nederlands: gewoon betalen, ouwe, want de staat wil dingen!


 

Clemens Meerts Beegden

 email: clemens@meerts.nl 

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES