WA-dekking oldtimers vaak niet in orde

Terug

Onlangs kreeg ik mijn nieuwe verzekeringspolis en daar staat in dat grensoverschrijdende georganiseerde ritten slechts verzekerd zijn als de rit is georganiseerd “in overeenstemming met de geldende regels van de FEHAC en/of FIVA of KNAF en/of FIA en de reglementen in acht zijn genomen”. 
 
Ik vind dit niet alleen een nogal cryptische omschrijving van een vereiste, hetgeen een gevoel van onzekerheid geeft, maar het is als gebruiker van het voertuig ondoenlijk om bij de organisatie van elke rit vooraf na te gaan of de rit aan dit vereiste voldoet. 
 
Het vereiste is zelf NIET in overeenstemming met de onderstaande FEHAC-regels! 
 
Om deze redenen vind ik dat de maatschappij deze voorwaarde moet schrappen. 
Doet men dat niet, zal ik moeten overstappen naar een andere maatschappij. Het kan toch niet zo zijn dat allen al de WA-dekking soms wel en soms geldt? Daarmee kun je immers niet aan de wet voldoen. Daarbij is het ook heel zuur als je geen vergoeding krijgt bij schade. 
 
Tip: Legt dit probleem, als het zich ook in uw polis voordoet, aan de maatschappij voor en wissel zo nodig van verzekeringsmaatschappij. 
 
FEHAC heeft basis eisen voor de oldtimerverzekering opgesteld 
De FEHAC kent negen basiseisen voor een goede oldtimerverzekering. De Federatie Historische Autobiel- en Motorfietsclubs ( FEHAC), heeft in 2004, mei 2009 en december 2015 (na te lezen bij publicaties, FEHACtiviteiten op deze site) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de in Nederland aangeboden verzekeringen voor klassieke voertuigen. De FEHAC heeft eerst acht eisen opgesteld waaraan een goede oldtimerverzekering in ieder geval aan moet voldoen. Later kwam daar een negende eis bij: dekking bieden voor het toegestaan rijden tijdens schorsing en de winterstop (naar de APK keuring en gebruik maken van de evenementenregeling). Een oldtimerverzekering, die aan alle negen eisen voldoet, krijgt van de FEHAC het in de markt onderscheidende predicaat ‘FEHAC goedgekeurde oldtimerverzekering’. 
De specifieke, speciaal voor oldtimerverzekeringen eisen op het gebied van acceptatie en t.a.v. de inhoud van de polis zijn: 
  1. Geen leeftijdsdiscriminatie: zowel ouderen (65 plus) als jonge bestuurders (jonger dan 23 jaar) moeten verzekerd kunnen worden  
  2. Geen koppelverkoop met de dagelijkse auto  
  3. Erkenning door verzekeraars van FEHAC erkende clubtaxaties  
  4. Geen dekkingsbeperkingen (bijv. in tijd of gebied) van toer- en regelmatigheidsritten  
  5. Atijd-terug-garantie van het beschadigde verzekerd object na een ongeval, ook vanuit het buitenland  
  6. Goede schaderegeling van casco schade; geen beperking in de hoogte van de prijs van het vervangingsonderdeel en geen beperking van custom made onderdelen  
  7. Vrije keuze waar het voertuig hersteld wordt  
  8. Recht op het terugkrijgen van het wrak na uitkering van een totalloss schade  
  9. Dekking voor toegestaan rijden (APK keuring en Evenementenregeling) tijdens de winterstop en schorsing 
   
 
Clemens Meerts 
Beegden 
 
email: clemens@meerts.nl  


Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES