Gerechtshof gaat om: Lagere boete bij niet verzekering als auto niet op de weg is geweest

Terug

Het gebeurt nogal eens, vooral met oldtimers, dat de eigenaar van de auto een bekeuring krijgt voor “het niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand houden” (artikel 30 WAM), terwijl met de auto helemaal geen gebruik van de weg is gemaakt. Sinds een jaar of tien legt men deze boetes namelijk periodiek automatisch op, op basis van het kentekenregister, waarin wordt bijgehouden of de geregistreerde voertuigen verzekerd zijn. Men noemt dit “registercontroles”. Juridisch is dit mogelijk op basis van de in de wet verankerde “kentekenaansprakelijkheid”. De verplichting om het voertuig te verzekeren geldt daarmee voor de eigenaar, ongeacht of met het voertuig gebruik wordt gemaakt van de weg. Het probleem is vooral dat deze zo uit de computer rollende boetes zo hoog zijn (thans € 400), terwijl het slechts een formele overtreding betreft, als het voertuig daadwerkelijk niet op de weg is geweest.

Onlangs kwam een dergelijke boetezaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zijnde de hoger beroepsrechter in (“kleine”) verkeersboetezaken aan de orde. De advocaat-generaal, zijnde de officier van justitie bij het gerechtshof, geeft het hof in overweging om het sanctiebedrag te matigen in het geval met een onverzekerd voertuig niet aan het verkeer is of kan zijn deelgenomen en de sanctie daardoor evident in geen verhouding staat tot de ernst van de gedraging, te meer wanneer de betrokkene, die van de ongeoorloofde situatie op de hoogte raakt met bekwame spoed alsnog heeft zorggedragen voor de schorsing danwel beëindiging van de tenaamstelling.

Het gerechtshof constateert dat kennelijk sprake is van gewijzigd inzicht bij het openbaar ministerie met betrekking tot de verhouding tussen de hoogte van het sanctiebedrag en de ernst van de gedraging. Het hof kan zich in dit geval verenigen met het voorstel van de advocaat-generaal tot matiging van de sanctie en beslist aldus.

Dit is goed nieuws, omdat klachten tegen de hoogte van deze “verzekeringsboetes” bij de rechter maar zeer zelden succesvol waren. Met deze uitspraak van het gerechtshof in de hand is het waarschijnlijk dat men hiermee vanaf nu beduidend meer kans maakt.
 
Bron: gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 september 2017, nr. ECLI:NL:GHARL:2017:7647
 
 

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES