APK in 2008 wel of niet nodig. Zelfs RDW weet het niet echt.

Terug

In de ledenvergadering van 15 februari werd weer heftig gediscussieerd over de APK. Ook ik kan hier als jurist wat over zeggen. Het leek me echter gepast dit op deze manier te doen en niet op de clubavond. Zo kan men deze lastige materie rustig lezen en het ook later nalezen als het eens concreet nodig is.

Geldigheidsduur

Het voertuigreglement luidt sinds 1 januari 2008: “Het keuringsbewijs is geldig voor de duur van twee jaren indien de datum van afgifte (van dit bewijs) 30 jaren of meer ligt na de datum van de eerste toelating van het motorrijtuig.”.
Als ik dus een auto heb met een datum eerste toelating 1 januari 1997 en deze voor het laatst gekeurd is op 1 januari 2007, voldoe ik hier dus aan en is mijn APK twee jaar geldig. Deze betekent dat ik mijn auto uiterlijk 1 januari 2009 moet laten keuren. Als ik dezelfde auto later in 2007 heb laten (goed)keuren, kan ik dus ook later in 2009 voor een nieuwe APK gaan. In tegenstelling tot de informatie van de RDW hoef ik derhalve in 2008 geen laatste jaarlijkse APK, alvorens de auto voor het eerst na 2 jaar weer aan de beurt zou zijn.
Ik heb telefonisch contact opgenomen met specialisten bij de RDW. Zij hebben dit terstond met drie personen nagekeken in hun boeken. Zij begrepen het vorenstaande, maar bleven – wellicht ter behoud van rechten – toch bij hun eerder ingenomen standpunt. RDW kon echter niet de wettelijke grondslag voor dit standpunt aangeven. Ze konden dus niet laten zien waar het staat. Als het al ergens staat. In de geciteerde bepaling van het voertuigreglement staat immers niet de voorwaarde dat de datum van afgifte van het keuringsbewijs na 1 januari 2008 zou moeten liggen.

Als het vorenstaande juist is, betekent dit dat zich een bijzondere situatie kan voordoen. De auto uit het voorbeeld stamt nog steeds uit 1970, maar is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2006. De APK is derhalve verlopen in oktober 2007. Vanaf 1 januari 2008 is het keuringsbewijs van oktober 2006 “ineens” weer geldig en wel 2 jaren, derhalve tot oktober 2008!

Het kan zijn dat er in het zeer uitgebreide voertuigreglement of elders in de wetgeving toch een bepaling is opgenomen die het geconstateerde probleem ondervangt. Ik zal dit nog nader onderzoeken, waarbij het meest in de rede ligt om opheldering te vragen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De minister heeft immers bij besluit het voertuigreglement gewijzigd.


Bekeuringen

Onderdeel van mijn werk is het instellen van beroep tegen verkeersboetes. Graag neem ik nog boetes aan voor het op naam hebben van een auto waarvan de geldigheid van de APK is verstreken. Veelal gaat het om (computer)registercontroles vanuit Veendam. Zoals Gerrit Hillen op de ledenvergadering terecht opmerkte, is men op zich inderdaad in overtreding in dergelijke situatie. Er is echter op de werkwijze van de RDW in deze in juridische zin het een en ander op te merken, hetgeen ik graag aan de kantonrechter wil voorleggen.
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES