Oldtimer op de zaak zetten?

Terug

De oldtimer zakelijk rijden kan fiscaal aantrekkelijk zijn. In dit verband bedoelen we eigenlijk auto’s die ouder zijn dan 15 jaar. Zonder uitgebreid de materie te behandelen, geef ik graag een korte schets om tenminste enige aspecten te kunnen overwegen.

Voor auto's ouder dan 15 jaar wordt de bijtelling in de Inkomstenbelasting berekend over de waarde in het economische verkeer. Dat is de actuele waarde. De nieuwwaarde is dus niet van belang, zoals dat bij jonge auto’s wel het geval is. Er kan daardoor een bijtelling van toepassing zijn van een lager bedrag dan bij eenzelfde auto die niet ouder dan 15 jaar is en onder de “reguliere” regeling valt. Het voordeel is afhankelijk van de concrete getallen, want het bijtellingspercentage is wel hoger, namelijk 35%. Het wordt dus interessanter naarmate de actuele waarde lager is dan de nieuwprijs.

Alle kosten zijn zakelijke kosten en kunnen (voor de iets meer ingewijden: al dan niet via activering gevolgd door afschrijving) in mindering worden gebracht op de winst van de zaak. Het betreft de aanschafkosten (minus restwaarde), restauratiekosten, onderhoudskosten, brandstof, parkeerkosten, verzekeringspremies, eventuele motorrijtuigenbelasting, etc. Zodoende drukt men de winst, waarover de te betalen belasting wordt berekend.

Als u ook voor de BTW ondernemer bent en met BTW belaste prestaties verricht, kunt u ook alle BTW (dus ook die in de aanschafprijs) terugvragen. Echter geldt net als in de Inkomstenbelasting ook voor de BTW een bijtelling ter correctie vanwege privégebruik. U kunt gebruik maken van een forfaitaire (eenvoudige, vaste) berekening van het privégebruik. Deze regeling voor de BTW kan eveneens voordelig zijn. Alvorens dit door te rekenen is het raadzaam om eerst te beoordelen of laten beoordelen of het voor de Inkomstenbelasting überhaupt interessant is, omdat dat financieel belang groter is.

Tot slot nog een tip en een subtip: zorg dat de juridische eigendom van de auto (inclusief tenaamstelling) in privé blijft en draag slechts de economische eigendom over. Zodoende kan er bij problemen geen beslag op de auto worden gelegd ter verhaal van zakelijke schulden. De subtip: Vermeldt de tenaamstelling in privé op het aanvraagformulier van de zakelijke autoverzekering en kijk of dit juist is verwerkt althans is aangetekend op het polisblad, zodat er geen dekkingsproblemen kunnen ontstaan wegens verschil in eigenaar en verzekeringnemer.

Clemens Meerts Beegden

email: clemens@meerts.nl

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES