Overgangsregeling oldtimers alleen bij tijdige betaling

Terug

Het Gerechtshof in Den Haag (vindplaats uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2018:643) oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X vanwege de te late betaling niet meer in aanmerking komt voor de overgangsregeling van de motorrijtuigenbelasting 2016 voor haar oldtimer die jonger is dan 40 jaar. Voor 2016 wil zijn gebruik maken van de overgangsregeling voor oldtimers. Op 14 december 2015 krijgt zij de desbetreffende rekening van € 122 met uiterste betaaldatum 13 januari 2016. Op de rekening staat: "Als u niet tijdig, onvoldoende of helemaal niet betaalt, komt u niet in aanmerking voor de overgangsregeling voor oldtimers. U bent dan het reguliere bedrag aan belasting verschuldigd." Pas op 25 februari 2016 betaalt zij € 122.

Het verzoek om toepassing van de overgangsregeling vindt men in artikel 84a, tweede lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. In lid 3 van dit artikel staat dat het tarief van € 122 alleen kan worden toegepast als die belasting is betaald bij de aanvang van het tijdvak.

Het gerechtshof oordeelt dat X vanwege de te late betaling niet meer in aanmerking komt voor de overgangsregeling van 2016, omdat de betaling geen rechtsgeldig verzoek om toepassing van de regeling behelst. De betaling van 25 februari 2016 strekt slechts tot gedeeltelijke voldoening van het normale belastingtarief zonder overgangsregeling voor oldtimers.

Clemens Meerts Beegden

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES