Maximumsnelheid naar 100 km per uurTerug

Aanvankelijk werd gesproken over een landelijke maximumsnelheid van 100 km per uur, maar later bleek dat deze op veel plaatsen alleen “overdag” geldt. Hieruit viel af te leiden waarom de maximumsnelheid op autosnelwegen niet eenvoudig verlaagd is, in plaats van 4.000 nieuwe borden (A1) te plaatsen. Belangrijk aspect hierbij is dat het er niet duidelijker op wordt. In de avond en nacht (tussen 19.00 en 06.00 uur) mag je (meestal) 120 of 130 km/u. Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 km/u).

Het wordt dus heel goed opletten. Er wordt reeds veel geprocedeerd over de (on)juistheid van de bebording. Te verwachten valt dat dat alleen maar meer wordt, door de grote toename van het aantal borden en onderborden, maar ook zal er discussie kunnen zijn over het tijdstip. Hoe laat was het precies? De tijd in radarapparatuur klopt lang niet altijd. Daarbij kan men het bord al gepasseerd zijn vóór 6 uur (max. autosnelweg 120 of 130 km/u) en daarna pas (max. 80 of 100 km/u) de controlepost passeren. Bij onbemande controles (flitspalen en trajectcontroles) is de rechter heel kritisch. Hij gaat er dan niet zonder meer vanuit dat de agent de bebording voorafgaand aan de meting heeft gecontroleerd. De bordenklus is ook nog niet af en vormt mogelijk ook voer voor discussies. Van april tot juli worden namelijk de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Zo worden bij de spitsstroken de draaiborden vervangen, komen er 130-borden bij en worden de hectometerbordjes aangepast. Al met al is mijn advies: vertrouwen is goed, maar controle is beter. Kijk dus altijd goed naar de situatie van de borden als u bekeurd bent. Heel verrassend blijkt die situatie niet in orde te zijn. Verkeershandhaving is uiteraard een groot goed, maar het moet wel correctie gebeuren. Een bekeuring verdient men immers alleen als er ook echt een overtreding aan de orde is.

De milieueffecten zijn vooralsnog meetbaar. Nagenoeg gelijk met de inwerkingtreding van de nieuwe maximumsnelheden nam de overheid maatregelen in verband met het Coronavirus, waardoor het verkeer drastisch afnam. De ANWB heeft begrip voor het besluit van het kabinet om de snelheid terug te brengen, maar vindt dat deze weer op het oude niveau moet worden gebracht zodra er meer stikstofruimte komt. De ANWB roept het kabinet daarom op de snelheidsverlaging te beschouwen als een tijdelijke maatregel en daarnaast vol in te zetten op de elektrische migratie van het wagenpark. Als er meer elektrische auto’s  op de weg komen, neemt de stikstofuitstoot van het wegverkeer vanzelf af, aldus de ANWB.

 

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES