Capita selecta - wat stond er op de rol ?

Terug

OP DE ROL - Wat stond er op onze rol de laatste dagen? (23 april 2020)

• Voor de laatste keer op papier een cassatieberoep ingediend bij de Hoge Raad. Vanaf nu moet dat digitaal.
• Een ontslag van een ambtenaar wordt via mailwisseling behandeld, i.p.v. op een zitting, zelfs geen beeldbellen.
• Verkeersboetes blijven binnenstromen. Hebben mensen nu meer ruimte om (mogelijke) overtredingen te plegen?
• Het aantal ontslagzaken neemt toe. Gelukkig meestal een vertrek in goed overleg met een regeling.
• Gewonnen in hoger beroep van de Staats(k)loterij. Ze hebben misleidende trekkingen verricht. Fingers crossed voor de bevestiging die de Hoge Raad nog moet geven.
• Geadviseerd om geen hoger beroep in te stellen tegen huisuitzetting bij iemand met een paar plantjes. Hele grote, dat wel -;)
• Hardrijder geadviseerd bij het snel terugkrijgen van een rijbewijs in bedrijfsbelang.
• Wederom het CBR formeel aangespoord tot afhandeling van een verzoek dat al royaal in het vorig jaar is ingediend. Prompt beslist men alsnog en positief!
• Strategie voor een planschadeclaim aangeraden.
• Fikse weerstand gekregen bij een incasso; maar wél betaling ontvangen op de laatste dag -;)

DEZE WEEK OP DE ROL (28 maart 2020)

De rechtbanken waren dicht, maar de rol ging door. Capita selecta:
- Diverse juridische adviezen gegeven direct gerelateerd aan deze moeilijke tijd, bv. over de huurbetalingsverplichting van horecabedrijven.
- Fikse vordering op een ex-partner van een cliënt geïncasseerd. Mevrouw wilde de overwaarde niet delen en reageerde niet op meerdere brieven van cliënt.
- Intakegesprek voor Meerts Boekhoudingen via Zoom. Nooit eerder gebruikt, maar blijkt een prima aanvulling op de communicatiemiddelen te zijn. Die houden we erin!
- Telefonische hoorzittingen met de officier van justitie. Het OM werkt “gewoon” door.
- Advies gegeven inzake een onjuist opgegeven bestuurder bij een aanrijding.
- Ontslagvoorstel beoordeeld en gelukkig grotendeels in orde bevonden.
- Second opinion aan de ANWB gegeven over een ongevallenverzekering en een letselschadedossier.
- Bijstand verleend in twee procedures bij klachteninstituut Kifid; een over weigering schadeuitkering; de ander over onterechte beëindiging verzekering.
- Een loonsanctie van UWV na (vermeend) onvoldoende volgen 2e spoor beoordeeld.
- Bemiddeld in een geschil over een fout gelegde vloer. Komen we er volgende week uit?
- Een kort geding loonvordering gestart.
- Algemene voorwaarden “met de loep” beoordeeld.
- Verzoek kostenvergoeding ingediend na vrijspraak in een verkeersstrafzaak
- Juridische begeleiding bij een bouwplan van een bedrijfsgebouw gestart
- Opvallende uitspraak kantonrechter: agent B kan niet bekeuren voor wat agent A gezien zou hebben tijdens het voorbij rijden (vasthouden mobiele telefoon). Cliënt had deze overigens in de broekzak! De rechter wijst deze werkwijze af.
- En nu het belangrijkste: sterkte en goede gezondheid gewenst!

VAN NALATENSCHAP TOT KERSTBOMEN EN VAN BURGEMEESTER TOT FIOD (terugkeek op week 8, 27 februari 2020)

Verleden week stond in het teken van: - De afronding van de afwikkeling van een nalatenschap - De laatste kans gegeven om een gekocht perceel kerstbomen te komen rooien - Een bezoek van de burgemeester en raadsgriffier (halverwege de raadsperiode) - Meerdere klanten mogen verwelkomen voor de financiële administratie - Het aanpakken van het CBR dat weer eens stil zit bij de verlenging van een rijbewijs - Een bijzondere verkeerszaak: vanaf het tankstation aan de Maasbrug stond richting Horn géén max. snelheid aangegeven. De kantonrechter passeert dit argument. Uiteraard volgt een hoger beroep. - Een cliënte vergezeld bij een verhoor door de FIOD - De verjaardag (bij verrassing toch nog!) gevierd met de Oldtimervrienden van ’t Berghoes - Een second opinion uitgevoerd voor een verzekeraar over de kansen van een hoger beroep - Meerdere ontslagregelingen beoordeeld - Vele vragen beantwoord die per email, telefoon, WhatApp of Facebook binnenkomen. Van harte welkom!

WIE NIET HOREN WIL... (9 augustus 2019)

Elk week weer heel andere zaken. Deze keer onder meer:
- Gesprekken over een fabriek die dicht bij woningen komt te staan en elders reeds voor veel ellende heeft gezorgd. Dit moeten we tegen zien te houden!
- Een procedure gestart tegen de intrekking van een jachtakte. Naar mijn mening in strijd met eigen beleid van de Minister.
- Een cliënt wil een gemeentelijk monument kopen. In plaats van louter de begeleiding bij de aankoop, betrekken we nu de grote verbouwing erbij en maken dan een totaalbeslissing.
- En dan de ambtenaar die niet wilde horen. In een bezwaar tegen eenvoudige parkeerbelasting meende hij geen (telefonische) hoorzitting te hoeven doen. Hij moest natuurlijk zijn huiswerk over doen van het gerechtshof. Die opdracht lapte hij aan zijn laars en vandaag stelde het hof ons opnieuw in het gelijk. Je zou bijna denken dat hij angst heeft om even te bellen...

TERUGKEEK OP DE WEEK IN VAKANTIETIJD (2 augustus 2019)

1. 's-Avonds he-le-maal niks. Enkel de omgeving verkend. Was wellicht al bekend -;)
2. Geweigerde WMO-voorziening (gesprek informele afdoening bezwaar)
3. Beoordeling dossier arbeidsrecht voor hoger beroep. (Jazeker!)
4. Gegrondverklaring verzet ontvangen. Uitspraak vervalt en rechtbank zet de zaak alsnog voort.
5. Aansprakelijkstelling boekhouder die de kantjes eraf heeft gelopen.
6. Advies oplossing grote belastingschuld.
7. Huurincasso grote achterstand.
8. Uitzoeken mogelijkheden uitzetten slechte huurder.
9. Procedure gestart tegen CBR dat al 5 maanden stil zit.
10. Autobedrijf aangeschreven voor wanprestatie.
11. Hoorzitting met de officier van justitie
12. Procedure tegen CBR-maatregel na vermeend vreemd rijgedrag.

FIJN WEEKEND !

UIT DE WEEK VAN CLEMENS MEERTS (9 juli 2019)

- Een kort geding gestart tegen een dwangsom voor permanente bewoning van vakantiehuis - Begeleiding bij de prijsbepaling voor de aankoop van een zakelijk pand - Onderhandelen over een regeling gedurende een procedure over een schade - Bezwaar gemaakt tegen de weigering van een VOG - Beroep ingesteld tegen een naheffing met boete BPM - Beroep ingesteld tegen de OZB van een verhuurd pand - Uitspraak bestudeerd op kansen voor hoger beroep inzake een subsidie voor een monument - Zitting in Rotterdam voor een fikse loonvordering (werkgever dacht zomaar te kunnen stoppen met betalen, want hij heeft geen HR-afdeling…) - Kwestie met CBR bestudeerd en intake gepland met cliënt - Bespreking van een bouwgeschil - Mensen pro deo geholpen met zelf gevoerde procedures huurtoeslag en verkeersboete - Gespreksverslag becommentarieerd in een lopende ontslagzaak - Uitkering succesvol geclaimd van een verzekeringsmaatschappij die dekking had verzwegen. Nota bene bij een ongeval met dodelijke afloop. - Kennismakingsgesprek voor Meerts Boekhoudingen en offerte verstuurd - Iemand pro deo geholpen met een vraag over arbeidsrecht - Betalingsregeling getroffen in een incassozaak - CBR in gebreke gesteld wegens niet reageren op verzoek verlenging rijbewijs - Iemand die naar een hoorzitting moest voor een bezwaar pro deo geholpen - Hoorzitting met de officier van justitie - Een aanrijdingszaak aangenomen

Daarnaast ook nog: - Raadsvergadering - Uitstapje gemeenteraad - Schade-expert ontvangen voor schade aan muur.

- Bezichtiging auto geregeld - Gefactureerd - Naar de dokter - Aanmeldingen verwerkt voor de maandelijkse meeting Oldtimervrienden Berghoes - De auto’s gewassen - De kwartaaladministratie gedaan voor de BTW - Kerkbestuursvergadering


UIT DE WEEK VAN CLEMENS MEERTS (9 november 2018)

- vrijspraak cliënt omdat de rechter geen chocola kon maken van het dossier van het OM
- louter op aanwijzing van gemeente, doch volstrekt onverplicht, bij aanvraag verlenging rijbewijs gevoegde gezondheidsverklaring leidt volgens CBR tot beperkte geldigheidsduur. We gaan de rechter vragen wat hij hiervan vindt.
- we zien een grote toename van het aantal aanvragen voor onze verkeersboetecheck. De staking bij de politie was kennelijk stilte voor de storm.

Uit de begrotingsvergadering van Maasgouw:

- motie van de LVM dat bij de MER eindelijk orde op zaken moet worden gesteld is door de gemeenteraad aangenomen - zo ook onze motie waarin wethouder Carla Peters met extra geld wordt gesteund om het lokaal ondernemerschap in 2019 extra te versterken
- en zo ook ons amendement waarmee een stelpost van jaarlijks € 300.000 is geschrapt, die was opgenomen voor investeringen waarvan nu nog niet bekend is welke die zijn, wat de kosten ervan zijn en wanneer ze zullen plaatsvinden. We danken wethouder Math Wilms voor het begrip voor deze keuze van de raad.
- de burgemeester heeft op ons verzoek toegezegd de personele capaciteit van de BOA's in het eerstvolgende beleidsdocument te herbezien.
- met CDA en VVD ingezet op een extra impuls voor recreatie en toerisme, speerpunt van beleid van onze gemeente in de portefeuille van wethouder Johan Lalieu. - alle partijen hebben gezamenlijk wethouder Tim Snijckers verzocht om de invulling van de behoefte aan huurwoningen en de eerlijke verdeling daarvan te onderzoeken.
- de andere partijen en het college bedankt voor de prima samenwerking. Hiervoor heeft de LVM de term "constructief dualisme optima forma" geïntroduceerd.

KEEK OP DE WEEK VAN MR. DRS. MEERTS (21 september 2018):

- 12 geheel verschillende verkeersboetes vernietigd door kantonrechters
- Hof spreekt motorrijder vrij van een overschrijding met 60 km/u van max. snelheid van 120 km/u
- Agent verklaart op ambtseed zich het voorval niet te kunnen herinneren, maar stelt dat hij alles goed heeft gedaan want anders zou hij geen bekeuring gegeven hebben
- Per aangetekende post een LEGE envelop van het OM ontvangen
- Een opmerkelijk vruchtbare "heidag" bij The Beacon in Wessem gehad over de Vernieuwing van de werkwijze van de gemeenteraad
- Een bekende politicus van goede raad mogen voorzien
- Minnelijke regeling getroffen met leverancier van ingeslikt (!) medisch hulpmiddel
- Vergadering LVM in het nieuwe gemeentehuis; met name de actualiteiten en de strategie besproken (de raadsagenda kent deze keer immers enkel hamerstukken)

DE WEEK VAN MR. DRS. MEERTS (4 augustus 2018)

Een selectie:

- Intake met mensen die langdurig last hebben van een buurman die vernielingen aanricht op hun perceel.
- Intake met woningeigenaren in een nieuwe “groene” wijk, waar de gemeente al (te?) snel het groene hart uit trekt door plots normale projectbouw midden in de wijk toe te staan.
- Op zitting geweest bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht voor een hoger beroep in een WIA-dossier.
- Meerdere cliënten geïnformeerd over de vernietiging van hun verkeersboete.
- Hoger beroepen ingediend in zaken waarin de kantonrechter verkeersboetes naar onze mening ten onrechte in stand heeft gelaten.
- Een verweer gemaakt tegen een onterecht ingeroepen bankgarantie in een huurkwestie.
- Een stilzittende erfgenaam gesommeerd een keuze te maken over de aanvaarding van de nalatenschap.
- Hoorzitting bij het Openbaar Ministerie
- Meerdere juridische problemen “besproken”. Veel wordt tegenwoordig per email aan ons voorgelegd.
- Project afgerond waarin de gehele boekhouding van een ondernemer vanaf 2012 alsnog moest worden gedaan.

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES