Parkeerverbod (bord E1) verbiedt NIET het parkeren in de berm.

BEL NU
VERKEERSBOETES