Boetes onbedoeld geaccepteerd

Terug

De boetes die het CJIB namens diverse overheidsinstanties naar burgers en bedrijven stuurt, lijken te veel op elkaar. Hierdoor aanvaarden mensen boetes, waartegen zij eigenlijk verweer hadden willen voeren. Onschuldigen worden zo zonder tussenkomst van een rechter bestraft en de staatskas wordt ten onrechte gespekt. 

Dat zegt mr. drs. Clemens Meerts, specialist bestuursprocesrecht. Hij waarschuwt alert te zijn bij de ontvangst van een boete van het CJIB. “Ze zien er hetzelfde uit, maar de tekst verschilt op bepaalde punten, waardoor er sprake is van totaal verschillende juridische en zelfs fatale gevolgen.”  
De verschillende boetesoorten kennen elk hun geheel eigen juridisch regiem. Ondanks het identieke uiterlijk, moet de ene boete op enig moment worden betaald en er moet binnen 6 weken beroep worden ingesteld, als men verweer wil voeren tegen. De andere boete mag u juist niet betalen , om de zaak voor de rechter te laten komen. Een bezwaarschrift indienen is zelfs onmogelijk. En er is nog de boete die ook niet mag worden betaald en waarbij de voorwaarde geldt dat – binnen 2 weken – een verzetschrift moet worden ingediend, om te voorkomen dat het dossier al snel en definitief wordt gesloten.  

Meerts: “De mensen zien het verschil niet tussen de beschikkingen, transactievoorstellen en strafbeschikkingen. En dan zijn er ook nog bestuurlijke strafbeschikkingen, naheffingen en bestuurlijke boetes. Het is vooral verwarrend als je in het verleden meerdere boetes van één soort hebt ontvangen en dan een van een andere soort. De gebruikte terminologie is evenmin bevorderlijk voor de helderheid. In geval van verkeersboetes vertonen deze ook nog eens inhoudelijk een grote gelijkenis.”. 

Volgens Meerts, die al jaren vele duizenden verkeersboetes voor zijn cliënten heeft aangevochten, worden er vaak fouten gemaakt met het op de juiste wijze opkomen tegen een boete, waardoor velen hun rechten verspelen. Met name melden zich vermeende overtreders bij hem die hun boete al hebben betaald, terwijl zij dat niet hadden moeten doen. Vaak blijken deze mensen op de dag van betaling schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt dat zij het niet eens zijn met de boete. Zelfs in die, duidelijke, gevallen is het Openbaar Ministerie onverbiddelijk; Betaald is betaald en daarmee is het dossier gesloten. Verweer is niet meer toegestaan, ongeacht of er daadwerkelijk een overtreding is gepleegd. “Principieel een slechte zaak, maar met de huidige boetetarieven hakt het er ook financieel goed in”, aldus Meerts.  

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES